|

GURU DAN STAF TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Guru dan Staf MAN 2 Nganjuk
 1. Dra. Siti Djunainah (Guru Kimia)
 2. Dra. Siti Aminatus Sa’diyah (Guru Biologi)
 3. Minarsih, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris)
 4. Sugito, S.Pd. (Guru Matematika)
 5. A. Faishol Abadi, S.Pd. (Guru Biologi)
 6. Drs. Budi Susanto (Kepala TU) 
 7. M. Taufiq, S.Pd. (Guru Penjasorkes)
 8. Kasnan, S.Ag. (Guru Bahasa Arab)
 9. Dewi Kurnianingsih, S.Pd. (Guru Biologi)
 10. Enis Faizah, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris)
 11. Siti Nur Sa’adah, S.Pd. (Guru Keterampilan)
 12. Miftahul Hidayah, S.Ag. (Guru Bahasa Arab)
 13. Endang Murtinik, S.Pd. (Guru Matematika)
 14. Titik Nurhayati, S.Pd. (Guru Bahasa Indonesia)
 15. Maryono, S.Pd. (Guru Geografi)
 16. Sri Hidayati, S.Pd. (Guru PKn)
 17. Nurul Qomariyah, S.E. (Guru Ekonomi)
 18. Suswati, S.Pd. (Guru Matematika)
 19. Nyoni, S.Pd., M.M. (Guru Seni Budaya)
 20. Liza Afifah, S.Ag. (Guru Al Qur’an Hadits)
 21. Yudhi Kuncara, S.PSi. (Bimbingan dan Konseling)
 22. Drs. Yen Asrodin (Guru Bahasa Indonesia)
 23. Farida Al Aliyah, S.Pd. (Guru Bahasa Indonesia)
 24. M. Syahrul Mubarok, S.Ag. (Guru Al Qur’an Hadits)
 25. M. Zainal Panani, S.Pd. (Guru PMP-PKn)
 26. Tatik Farikhah, M.PdI. (Guru Fiqih)
 27. M. Masrur, S.Pd. (Guru Penjasorkes)
 28. Suwandi, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris)
 29. Maid Amir, S.Pd. (Guru Kimia)
 30. Siti Muawanah, S.Pd. (Guru Ekonomi)
 31. Windy Afrida Riyani, S.Pd. (Guru Matematika)
 32. Akhmad Abdullah, S.Pd. (Guru Fisika)
 33. Arjunina Maqbulin, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris)
 34. Roi Nikmatuz Zuhro, S.Pd. (Guru Sejarah Umum)
 35. Agustina Purwaningsih, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris)
 36. Abdul Malik Hasan, S.HI. (SKI)
 37. Siti Zulaikah, S.M. (Bendahara Pengeluaran)
 38. Imam Fanani Yudo Purnomo, A.Ma. (Pengadministrasi madrasah dan                               operator SIMPATIKA, BIO UN, EMIS)
 39. Warisah (Pengadministrasi Madrasah dan PIP)
 40. M. Muntaha, S.S. (Guru Bahasa Arab)
 41. M. Haris, B.H., S.PdI. (Guru Keterampilan)
 42. A. Muslikul Waro, S.PdI. (Guru Sejarah Kebudayaan Islam)
 43. Binti Mochfarichah, S.Pd. (Guru Sejarah Umum)
 44. Darmanto Hendrian, S.Kom. (Proktor)
 45. Luluk Indarinul Mufidah, M.PdI. (Guru Sejarah Kebudayaan Islam)
 46. Himmatan Yasari, S.Pd. (Guru Bahasa Indonesia)
 47. Isnatin Hasanah, S.Pd. (Bimbingan Konseling)
 48. Puguh Utomo, S.Sos. (Guru Sosiologi)
 49. M. Munhamir, S.SQ., S.Sy., S.PdI. (Guru Bahasa Arab)
 50. Wiwik Winartiningsih, S.Pd. (Guru Penjasorkes)
 51. Rinda Rahmawati, S.Pd. (Guru Geografi)
 52. Arif Mahfudin, S.PdI. (Guru Aqidah Akhlaq)
 53. Rinda Rahmawati, S.Pd. (Guru Geografi)
 54. Aina Noor Habibah, M.Fil.I. (Al Qur’an Hadits)
 55. Nurul Maidah, S.Pd. (Guru Matematika)
 56. Eko Hadi Susilo, S.Pd. (Guru Sejarah)
 57. Dian Novilla Febriati, S.Pd. (Guru Sejarah)
 58. M. Arief Mahardika, S.Pd. (Operator Foto Copy)
 59. Saiful Efendik (Satpam)
 60. M. Makrus (Petugas Kebersihan/Pembantu Sarpras)
 61. Samsul Hadi (Satpam)
 62. Didik Joko Utomo, S.E. (Staf Perpustakaan)
 63. Miftachul Janah Ana M., S.Pd. (Staf Perpustakaan)
 64. M. Rois (Petugas Kebersihan/Pembantu Sarpras)
 65. Umi Syidiqoh (Bendahara Komite dan Pengadministrasi Madrasah)
 66. Rurin Novi Trilistyaswati, S.E. (Staf TU)
 67. Mas Ahmad Afendi, S.Th.I (Pembantu Keuangan Komite dan                           Pengadministrasi Madrasah)
 68. Darianto (Satpam)
Kepala dan Wakil Kepala MAN 2 Nganjuk: 
– Drs. Imam Bashori (Kepala Madrasah)
– Maid Amir, S.Pd. (Wakil Kepala Bidang Kurikulum)
– Wahib Abdul Rosyad, S.Ag. (Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana)
– Enis Faizah, S.Pd. (Wakil Kepala Bidang Humas)
– M. Zainal Panani, S.Pd. (Wakil Kepala Bidang Kesiswaan)

Pembina Ekstrakurikuler MAN 2 Nganjuk
– Akhmad Abdullah, S.Pd. (Pembina OSIS)

– M. Nur Aziz, S.Pd. dan Nur ‘Azizatul Farida, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler Pramuka)
– Fakhri Ahmad Syafar, M.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler MT)
– Agustina Purwaningsih, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler English Club)
– Arif Mahfudin, S.PdI. (Pembina Ekstrakurikuler Drum Band)
– A. Muslikul Waro, S.PdI. (Pembina Ekstrakurikuler Paskib)
– M. Muntaha, S.S. M.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler Arabic Club)
– Rinda Rahmawati, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler PMR)
– M. Arief Mahardika, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler Kesenian)
– Wiwik Winartiningsih, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler Olah Raga)
– M. Haris Busronul H., S.PdI. (Pembina Ekstrakurikuler Robotik)
– Puguh Utomo, S.Sos. (Pembina Ekstrakurikuler Jurnalistik)
– Himatan Yasari, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler KIR)
– Binti Mochfarichah, S.Pd. (Pembina Ekstrakurikuler Keputrian)

– Aina Noor Habibah, M.Fil.I. dan M. Munhamir, S.SQ., S.Sy., S.PdI. Pembina Tahfidzul Al Qur’an)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *