Delegasi MAN 2 Masuk 4 Besar Olimpiade PAI 2017

           
MAN 2 Nganjuk – Delegasi MAN 2 Nganjuk masuk 4 besar olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) 2017 di MAN 1 Nganjuk (9/12). Mata palajaran (mapel) yang dilombakan meliputi Qur’an Hadits, Fikih, SKI, Bahasa Arab, dan Akidah Akhlak. Dari 5 mata pelajaran tersebut MAN 2 peringkat 3 mapel fikih atas nama Siska Mutmainah, peringkat 4 mapel SKI atas nama Indah L., peringkat 4 mepel akidah akhlak atas nama Maryam Khusnul I. (pu). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *